Guild Points

Na naszym serwerze dostępne są guild premium punkty, dostępne dla każdej gildii, która w momencie ubiegania się o przyznanie punktów posiada co najmniej 5 członków online z różnymi adresami ip. Każdy członek otrzyma 300 punktów premium.


!guildpoints

Użyj tej komendy, aby otrzymać punkty premium dla siebie i członków twojej gildii.


Zasady

  • Aby użyć tej komendy, musisz być liderem gildii.
  • W twojej gildii musi być co najmniej 5 członków online.
  • Każdy zalogowany członek gildii musi mieć unikalny adres ip.
  • Gracz może otrzymać punkty premium jednorazowo, niezależnie od zmiany gildii.
  • Jeśli ktoś z twojej gildii już wcześniej odebrał punkty (w innej gildii), musi byc wylogowany podczas przyznawania punktów.


  • Punkty można wykorzystać na zakup itemków z game store.