You are not logged in. Log in to post on the forum.

Boards >> News >> Auto Loot / Loot ChannelPage: 1
Auto Loot / Loot Channel
by Darios
Author 
Darios

Profession: Sorcerer
Level: 44
a Member of Trawa Guild

Posts: 5
Auto Loot / Loot Channel
Siema
My caly czas pracujemy nad serwerem
Wlasnie dodalismy Loot Channel i Auto Loot !
Dodatkowo mala zmiana nastapila na trainerach od teraz podczas treningu rosnie nam stamina

Komendy Auto Loota:
!autoloot add, gold coin - dodaje item do auto loota,
!autoloot show -pokazuje dodane itemy do auto loota,
!autoloot remove, gold coin - usuwa aktualne itemy z loota.

W Loot Channel dodany item z Auto Loota wyswietlany jest dodatkowo w nawiasie
10.08.22 19:54:32
Edited by Darios
on 11.08.22 16:43:29


Pages:
1